معرفی کتاب

داستان های کایو

مجموعه داستان‌های کایو، داستان‌های کودکانه‌ای است که با موضوع داستان اجتماعی و راه و رسم زندگی ارائه شده است. در این مجموعه والدین کایو راه و رسم زندگی را با زبان جذاب وکودکانه به کایو آموزش می‌دهند؛ پس این مجموعه … ادامه مطلب

0نظرات